fbpx

Regulamin sesji zdjęciowych:

 1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 2. Na sesję zdjęciową należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia lub niemożliwości dotarcia proszę o uprzedzenie przynajmniej 30 minut przed umówioną godziną sesji.
 3. Sesję zdjęciowe mogą odbywać się od godz. 9:00 do 20:00.
 4. Należy poinformować o ilości osób, które mają brać udział w sesji zdjęciowej przed rezerwacją terminu.
 5. Na sesji noworodkowej lub niemowlęcej może przebywać do dwóch dorosłych opiekunów.
 6. Na sesję noworodkową zabieramy zapas pieluszek, 5 pieluszek tetrowych, smoczek, zapas jedzenia (jeżeli dziecko jest karmione z butelki).
 7. Płatność za sesję zdjęciową Klient dokonuje w dwóch ratach opisanych dokładnie w umowie, którą należy podpisać przed sesją. Istnieje możliwość wpłacenia całości od razu, ale należy powiadomić wcześniej Fotografa, bo wiąże się to ze zmianami w umowie.
 8. Fotograf polegając na swoim zmyśle estetyki dokona selekcji zdjęć według własnego uznania, które zostaną poddane autorskiej obróbce.
 9. Obróbka zdjęć odbywa się po opłaceniu sesji.
 10. Fotograf ma 30 dni na oddanie gotowych fotografii.
 11. W dniu sesji proszę o nie planowanie innych rzeczy. Z różnych przyczyn sesja zdjęciowa może się przedłużyć więc należy uwzględnić to w swoich planach.
 12. Obrobione zdjęcia otrzymują Państwo w ilości podanej w wybranym pakiecie. Nie ma możliwości dokupienia ujęć.
 13. Nie oddaję nieobrobionych zdjęć. Nie ma możliwości wykupienia nieobrobionych zdjęć. Nie udostępniam surowych plików RAW.
 14. BARDZO WAŻNE : W momencie dokonania rezerwacji w firmie Monika Borlin zakłada się, że Klient w pełni zgadza się i akceptuje koncepcję pracy Fotografa tj. sposób fotografowania, proces postprodukcji zdjęć oraz poczucie estetyki. Z tego założenia nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć w oparciu o w/w aspekty, nie ma możliwości również wymiany ujęć na inne chyba.
 15. W Internecie należy umieszczać tylko i wyłącznie te zdjęcia, które zostały specjalnie przygotowane do publikacji w sieci (o mniejszej rozdzielczości, opatrzone logiem Fotografa). Dodatkowo proszę o niekadrowanie zdjęć, zdjęcia powinny być publikowane w tej formie w jakiej Państwo je otrzymują.
 16. Zgodnie z zasadami prawa autorskiego, nie ma możliwości ingerencji w zdjęcie (np. zmiana na czarno-białe, nakładanie filtrów, obróbka w programach graficznych komputerowych oraz aplikacjach na telefonach) przez Klienta.
 17. Przed sesją należy wyrazić/bądź nie wyrazić zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
 18. Podczas wykonywania sesji zdjęciowej proszę o nie wykonywanie zdjęć telefonem komórkowym, tabletem itp.