fbpx

Regulamin sesji zdjęciowych:

 1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 2. Sesję zdjęciowe mogą odbywać się od godz. 9:00 do 20:00.
 3. Należy poinformować o ilości osób, które mają brać udział w sesji zdjęciowej przed rezerwacją terminu.
 4. Na sesji noworodkowej lub niemowlęcej może przebywać do dwóch dorosłych opiekunów.
 5. Płatność za sesję zdjęciową Klient dokonuje w dwóch ratach opisanych dokładnie w umowie, którą należy podpisać przed sesją. Istnieje możliwość wpłacenia całości od razu, ale należy powiadomić wcześniej Fotografa, bo wiąże się to ze zmianami w umowie.
 6. Fotograf polegając na swoim zmyśle estetyki dokona selekcji zdjęć według własnego uznania, które zostaną poddane autorskiej obróbce.
 7. Obróbka zdjęć odbywa się po opłaceniu sesji.
 8. W dniu sesji proszę o nie planowanie innych rzeczy. Z różnych przyczyn sesja zdjęciowa może się przedłużyć więc należy uwzględnić to w swoich planach.
 9. Obrobione zdjęcia otrzymują Państwo w ilości podanej w wybranym pakiecie. Istnieje możliwość dokupienia zdjęć poza pakietem.
 10. Nie oddaję nieobrobionych zdjęć. Nie ma możliwości wykupienia nieobrobionych zdjęć. Nie udostępniam surowych plików RAW.
 11. BARDZO WAŻNE : W momencie dokonania rezerwacji w firmie Monika Borlin zakłada się, że Klient w pełni zgadza się i akceptuje koncepcję pracy Fotografa tj. sposób fotografowania, proces postprodukcji zdjęć oraz poczucie estetyki. Z tego założenia nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć w oparciu o w/w aspekty, nie ma możliwości również wymiany ujęć na inne chyba.
 12. W Internecie należy umieszczać tylko i wyłącznie te zdjęcia, które zostały specjalnie przygotowane do publikacji w sieci (o mniejszej rozdzielczości, opatrzone logiem Fotografa). Dodatkowo proszę o niekadrowanie zdjęć, zdjęcia powinny być publikowane w tej formie w jakiej Państwo je otrzymują.
 13. Zgodnie z zasadami prawa autorskiego, nie ma możliwości ingerencji w zdjęcie (np. zmiana na czarno-białe, nakładanie filtrów, obróbka w programach graficznych komputerowych oraz aplikacjach na telefonach) przez Klienta.
 14. Przed sesją należy wyrazić/bądź nie wyrazić zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
 15. Podczas wykonywania sesji zdjęciowej proszę o nie wykonywanie zdjęć telefonem komórkowym, tabletem itp.